Off Plan! 3BR Apartment Altia Residence

Altia Residence, Silicon Oasis